Inschrijven 3x webinar
ZIJN IN JEZELF -NULPUNT  Ik verklaar hierbij dat ik

  - eerder een vierdaagse training GevoelsBewust Bewegen heb gevolgd

  - en dat ik de deelname-link(s) voor de webinars niet door zal geven aan derden

  akkoord*


  * graag compleet invullen


  Hierbij meld ik me aan voor één of meerdere webinars